Tanúsítványaink

Minőségbiztosítási tanúsítványainkat megtekintheti és letöltheti az alábbi linkeken kattintva.

Minőség- és környezetpolitikánk

(integrált MIR-KIR rendszer)

 

Az Alföldi Nyomda Zrt. az ország legrégebbi, jogfolytonossággal működő nyomdája, s mint azt eddigi története is bizonyítja, dolgozói a minőséget mindig meghatározó tényezőnek tekintették és tekintik. Üzleti partnereink igényeinek teljesítésénél törekszünk azok mindig magasabb minőségi szintű kielégítésére, a vonatkozó környezetvédelmi - és egyéb - jogszabályi megfelelés és a környezettudatos vállalkozásműködtetés mellett. Ennek érdekében az alábbi célokat tűzzük magunk elé:

1. A minőség, megbízhatóság, pontosság és az ár alapján - megőrizve meghatározó szerepünket a könyvgyártásban - a hazai és az exportpiacokon a könyv és könyv jellegű termékek tekintetében törekszünk a kiadók megrendeléseinek minél nagyobb számú elnyerésére. A Zrt. éves üzleti céljaival összhangban rendszeresen kitűzzük éves minőség- és környezeti céljainkat, fejlesztési terveinket, amelyek teljesítését felügyeljük, értékeljük

2. A több évszázados történelmi múltunk hagyományait ápolva, egyúttal a jövőbeli kihívásoknak is megfelelve, célunk az Alföldi Nyomda Zrt. minőség- és környezetközpontú integrált vállalatirányítási rendszerének - és ezáltal a működési hatékonyságunknak és a környezeti teljesítményünknek - folyamatos javítása, fejlesztése. Ennek érdekében célul tűzzük ki integrált rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2009-es és MSZ EN ISO 14001:2005-ös szabványok szerinti sikeres felügyeleti auditálását.

3. A tevékenységeinkre, illetve azok környezeti tényezőire vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat, szabványokat, illetve a megrendelői és hatósági előírásokat, követelményeket figyelemmel kísérjük és működésünk során törekszünk azok teljesítésére.

4. Az Alföldi Nyomda Zrt. iránt elkötelezett munkatársaink szakmai felkészültségére és képességeire, valamint a vevői igények kielégítésében való alkotó közreműködésére alapozva tovább kívánjuk erősíteni a szakmai igényességet, a minőségközpontú és környezettudatos szemléletet, ismereteik folyamatos bővítésével.

5. Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal a korábbi gyakorlatnak megfelelően hosszú távú munkakapcsolat megerősítésére, kiépítésére törekszünk. A termelés zavartalanságának biztosítása érdekében célul tűzzük ki, hogy gazdasági érdekeinket figyelembe véve - ahol az lehetséges - alternatív szállító(k)/alvállalkozó(k) álljanak rendelkezésünkre.

6. A hazai és exportpiaci követelmények folyamatos elemzésével - piaci pozícióink megőrzése, növelése érdekében - a megrendelők elvárásainak kielégítéséhez és a környezetvédelmi követelményekhez is igazodó műszaki-technológiai fejlesztéseket hajtunk végre, illetve a meglévő gépi erőforrások folyamatos gyártóképességét biztosítjuk. A speciális vevői igények kielégítése érdekében tervezzük az FSC-STD-40-004 (2. v.) szabvány szerinti tanúsításunk biztosította potenciális piaci lehetőségeink kihasználását.

7. A kapcsolódó szakterületek közötti együttműködést tovább kívánjuk javítani annak érdekében, hogy a szervezet működésének hatékonysága ezáltal is növekedjék.

  Mottónk: "A piaci siker záloga a minőség."

 

Debrecen, 2014. február 4.

György Géza
elnök-vezérigazgató